Portre: Cevdet Said

Cevdet Said
  • Cevdet Said
  • Kimdir: Suriyeli düşünür , yazar. ülkemizde, "toplumsal ve bireysel değişimin yasaları"; "islami mücadelede şiddet sorunu" ve "islami harekette güç, irade ve eylem" isimli kitaplarıyla tanınan, 1931 doğumlu suriyeli yazar, mütefekkir.


1931 yılında Suriye'nin Golan bölgesindeki Bi'ri Acem köyünde doğdu. Adigelerin Abzeh kabilesinin Tsey sülalesine mensup bir ailenin çocuğudur. Ezher Üniversitesi'nin orta bölümünü okudu. Ardından aynı üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden mezun oldu. Sürekli fikrî meselelerle meşgul olmakta, 50'li yılların sonlarından itibaren başlattığı yazma, araştırma inceleme ve konferans verme faaliyetlerini sürdürmektedir. Düşüncelerinde özellikle İslâmâ şuurun yeniden tashîh edilmesi/düzeltilmesi, şiddetin reddi, 'değişim' kavramı, âfâkî ve enfüsî âyetlerin araştırılması, diyalog, anlaşma, uzmanlaşma, birlikte yaşam gibi konular üzerinde yoğunlaşmasının yanı sıra çağdaş Arap ve İslâm âleminin yaşadığı düşünsel sorunlar üzerinde çalışmakta. İslam dünyasının felsefi ve kültürel değerlerini yeniden dirilterek öze dönmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş düşünce özgürlüğünün en başta gelen savunucularındandır.
Düşünceleri ve kitapları gerek dünyada gerek ülkemizde büyük yankılar uyandırmaktadır. Türkiye'de daha çok "Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları" isimli kitabıyla bilinen Suriyeli düşünür Cevdet Said, şiddet karşıtlığı ve Kur'an ayetlerine getirdiği farklı yorumlarla dikkat çeken bir isim. Said'in şiddet karşıtı fikirleri "ılımlı İslam" fikrini savunan çevreler tarafından da son zamanlarda sık sık referans olarak gösteriliyor.

 

Hayatı hakkında geniş bilgilere sahip olmadığımız Cevdet Said, İkinci Dünya Savaşı sonrası İslam dünyasının genç kuşağından sayılıyor. Cezayirli büyük düşünür Malik Binnebi'nin seçkin öğrencisi ve izleyicisi olarak tanınmıştır. Bozulmaların ve kokuşmaların batağı kabul ettiği büyük kent hayatından uzakta, beslediği iki ineğiyle Şam yakınlarında dağın eteğinde yaşamaktadır.

Kendisi halen Bi?ri Acem köyünde sahip olduğu şöhrete inat mütevazı bir hayat sürmektedir....
Kitapları

Cevdet Said?in Türkçe?ye çevrilen başlıca eserleri şunlardır:
? Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları
? Âdem?in Oğlu Habil Gibi Ol / Yeni Bir Kimliğin İnşası
? Güç, İrade ve Eylem
? Değişim Rüzgârı
? Din ve Hukuk
? Oku! / Bilginin Gücü, Kerem sahibi rabbinin adıyla
? Ademoğlunun İlk Mezhebi / İslam ve Şiddet Üzerine

 

 

 

You are here Unique Designs Speakers page Portre: Cevdet Said