Kitap Tanıtım: Yeni Bir Zamanı Başlatmak

Yeni Bir Zamanı Başlatmak
Atasoy Müftüoğlu
HECE YAYINLARI

Toplumların, kültür ve uygarlıkların canavarca imha edildikleri bir dünyada, zihni ve vicdani hesaplaşmalar yaparak kendimizi onarabilir, yenileyebilir, yeni bir bilinç alanına çıkabilir ve evrensel sorumluluklara hazırlanabiliriz.

Yeni bir zaman başlatabiliriz?

Şimdiye özgü sorumluluklara alabiliriz.

Kendimizi eleştirel bir dikkatle yeniden değerlendirebiliriz.

Sorunlarımıza açık yüreklilikle yanıt arayabiliriz.

Dondurulmuş bir düşünsel, kültürel ortamda yaşamaya mahkûm değiliz.

Hepimiz, varsa eğer, bencil ihtiraslarımıza veda edebilmeliyiz.

Narsist entelektüellerin, genç kuşaklara kötü örnek teşkil ettiklerini bilmeliyiz.

Çünkü her narsist tutum/tarz ve entelektüel, bir tükenişi hazırlar.

Hiçbir umut taşımayan günübirlik hayatları, ilgileri aşabilmeliyiz.

Umutlarımızı somutlaştırabilmek için hayatın her alanına erdemle, bilgelikle katkılarda bulunabilmeliyiz.

Yeni anlam, bilinç, bilgelik, sorumluluk alanları ve ufukları açabilmeliyiz.

Yeni tarz, yöntem, içerik, seçenek, irade ve eylem üretebilseydik, bugünün tarihinin korkunçluklarına maruz kalmazdık.

Kendimizi gereği gibi değiştirmediğimiz takdirde, hiçbir şeyi değiştiremeyiz.

Yeni tarihsel durumlar ve dönemler; yeni insanlar, yeni kuşaklar, yeni sözcükler, tanımlar, yaklaşımlar, heyecanlar ve öfkeler ister.

Bu kitap, sözünü ettiğim yeni insanlara, genç kuşaklarla konuşmak, bu kuşaklara samimi önerilerde bulunmak üzere, ahlaki bir sorgulama, ahlaki bir öfke ile yazıldı; bir bilinç devriminin ufkunu açmak üzere yazıldı.

You are here Unique Designs Speakers page Kitap Tanıtım: Yeni Bir Zamanı Başlatmak